Đầu cắm chia cổng 4 trong 1 USB 3.0 Micro USB Type-C cao cấp tiện dụng

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 80
  • 357,240đ 382,247đ
Tags:

Máy tính & Laptop,USB & Ổ Cứng,USB 3.0 -3.1,Máy tính & Laptop,USB & Ổ Cứng,USB 3.0 -3.1

Đầu cắm chia cắm chia cổng chia cổng 4 cổng 4 trong 4 trong 1 trong 1 USB 1 USB 3.0 USB 3.0 Micro 3.0 Micro USB Micro USB Type-C USB Type-C cao Type-C cao cấp cao cấp tiện

Máy tính & Laptop

USB & Ổ Cứng

USB 3.0 -3.1

Máy tính & Laptop

USB & Ổ Cứng

USB 3.0 -3.1