450gr Khô Mực nhỏ muối phơi nắng đặc sản Nha Trang

  • Review Count: 2
  • Rating: 5
  • ViewCount: 66
  • 149,000đ 159,430đ
Tags:

Bách Hóa Tổng Hợp,Các loại thực phẩm khô,Thủy hải sản sấy khô,Bách Hóa Tổng Hợp,Các loại thực phẩm khô,Thủy hải sản sấy khô

450gr Khô Mực Khô Mực nhỏ Mực nhỏ muối nhỏ muối phơi muối phơi nắng phơi nắng đặc nắng đặc sản đặc sản Nha

Bách Hóa Tổng Hợp

Các loại thực phẩm khô

Thủy hải sản sấy khô

Bách Hóa Tổng Hợp

Các loại thực phẩm khô

Thủy hải sản sấy khô