Anten khuếch đại cho tivi có DVB T2 hoặc đầu thu DVB T2 + dây cấp nguồn 5V (Mã HKD ATMN 113 - T2)

  • Review Count: 50
  • Rating: 4.857
  • ViewCount: 78
  • 69,000đ 73,830đ
Tags:

Thiết Bị Điện Tử,Phụ kiện tivi,Default,Thiết Bị Điện Tử,Phụ kiện tivi,Default

Anten khuếch đại khuếch đại cho đại cho tivi cho tivi có tivi có DVB có DVB T2 DVB T2 hoặc T2 hoặc đầu hoặc đầu thu đầu thu DVB thu DVB T2 DVB T2 + T2 + dây + dây cấp dây cấp nguồn cấp nguồn 5V nguồn 5V (Mã 5V (Mã HKD (Mã HKD ATMN HKD ATMN 113 ATMN 113 -

Thiết Bị Điện Tử

Phụ kiện tivi

Default

Thiết Bị Điện Tử

Phụ kiện tivi

Default