Bộ hộp ti vi thông minh H96 Max Android 9.0 Rockchip Rk3318 4K 2.4G/5G Wifi Bluetooth 4.0

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 63
  • 808,999đ 865,629đ
Tags:

Thiết Bị Điện Tử,Android Tivi Box,Tivi Box Ram 3GB,Thiết Bị Điện Tử,Android Tivi Box,Tivi Box Ram 3GB

Bộ hộp ti hộp ti vi ti vi thông vi thông minh thông minh H96 minh H96 Max H96 Max Android Max Android 9.0 Android 9.0 Rockchip 9.0 Rockchip Rk3318 Rockchip Rk3318 4K Rk3318 4K 2.4G/5G 4K 2.4G/5G Wifi 2.4G/5G Wifi Bluetooth

Thiết Bị Điện Tử

Android Tivi Box

Tivi Box Ram 3GB

Thiết Bị Điện Tử

Android Tivi Box

Tivi Box Ram 3GB