Case Máy tính Dell Optiplex 390/790 CPU Core i3_2120_3.3ghz

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 84
  • 2,900,000đ 3,103,000đ
Tags:

Máy tính & Laptop,Máy Tính Bàn,Thùng Máy CPU,Máy tính & Laptop,Máy Tính Bàn,Thùng Máy CPU

Case Máy tính Máy tính Dell tính Dell Optiplex Dell Optiplex 390/790 Optiplex 390/790 CPU 390/790 CPU Core

Máy tính & Laptop

Máy Tính Bàn

Thùng Máy CPU

Máy tính & Laptop

Máy Tính Bàn

Thùng Máy CPU