[FOLLOW SHOP 10K - 10H, 24/6 ] Đầu vòi rửa tăng áp điều hướng trục lò xo 15cm 360 độ với 2 chế độ nước C'MON DV-02 (Bạc)

  • Review Count: 40
  • Rating: 4.752
  • ViewCount: 77
  • 59,000đ 63,130đ
Tags:

Nhà Cửa & Đời Sống,Đồ dùng nhà bếp & Phòng ăn,Dụng cụ nhà bếp,Nhà Cửa & Đời Sống,Đồ dùng nhà bếp & Phòng ăn,Dụng cụ nhà bếp

[FOLLOW SHOP 10K SHOP 10K - 10K - 10H, - 10H, 24/6 10H, 24/6 ] 24/6 ] Đầu ] Đầu vòi Đầu vòi rửa vòi rửa tăng rửa tăng áp tăng áp điều áp điều hướng điều hướng trục hướng trục lò trục lò xo lò xo 15cm xo 15cm 360 15cm 360 độ 360 độ với độ với 2 với 2 chế 2 chế độ chế độ nước độ nước C'MON nước C'MON DV-02

Nhà Cửa & Đời Sống

Đồ dùng nhà bếp & Phòng ăn

Dụng cụ nhà bếp

Nhà Cửa & Đời Sống

Đồ dùng nhà bếp & Phòng ăn

Dụng cụ nhà bếp