Khô bò sợi đặc biệt heo giả bò SKFOOD 500G

  • Review Count: 50
  • Rating: 4.5
  • ViewCount: 74
  • 99,000đ 105,930đ
Tags:

Bách Hóa Tổng Hợp,Các loại thực phẩm khô,Thịt sấy khô,Bách Hóa Tổng Hợp,Các loại thực phẩm khô,Thịt sấy khô

Khô bò sợi bò sợi đặc sợi đặc biệt đặc biệt heo biệt heo giả heo giả bò giả bò SKFOOD

Bách Hóa Tổng Hợp

Các loại thực phẩm khô

Thịt sấy khô

Bách Hóa Tổng Hợp

Các loại thực phẩm khô

Thịt sấy khô