Máy đo dòng điện DC 0-100V 10A LED hiển thị điện thế

  • Review Count: 19
  • Rating: 4.851
  • ViewCount: 86
  • 33,950đ 36,327đ
Tags:

Nhà Cửa & Đời Sống,Dụng cụ cầm tay,Dụng cụ đo lường,Nhà Cửa & Đời Sống,Dụng cụ cầm tay,Dụng cụ đo lường

Máy đo dòng đo dòng điện dòng điện DC điện DC 0-100V DC 0-100V 10A 0-100V 10A LED 10A LED hiển LED hiển thị hiển thị điện

Nhà Cửa & Đời Sống

Dụng cụ cầm tay

Dụng cụ đo lường

Nhà Cửa & Đời Sống

Dụng cụ cầm tay

Dụng cụ đo lường