[Mã ELMT1M5 hoàn 6% đơn 1.5TR] Điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro - Hàng nhập khẩu

  • Review Count: 261
  • Rating: 4.768
  • ViewCount: 90
  • 8,350,000đ 8,934,500đ
Tags:

Điện Thoại & Phụ Kiện,Điện thoại,Smartphone - Điện thoại thông minh,Điện Thoại & Phụ Kiện,Điện thoại,Smartphone - Điện thoại thông minh

[Mã ELMT1M5 hoàn ELMT1M5 hoàn 6% hoàn 6% đơn 6% đơn 1.5TR] đơn 1.5TR] Điện 1.5TR] Điện thoại Điện thoại Xiaomi thoại Xiaomi Redmi Xiaomi Redmi K20 Redmi K20 Pro K20 Pro - Pro - Hàng - Hàng nhập

Điện Thoại & Phụ Kiện

Điện thoại

Smartphone - Điện thoại thông minh

Điện Thoại & Phụ Kiện

Điện thoại

Smartphone - Điện thoại thông minh