The Ordinary - Lactic Acid 5% + HA tẩy da chết hóa học, sáng da, đều màu da

  • Review Count: 231
  • Rating: 4.966
  • ViewCount: 74
  • 185,000đ 197,950đ
Tags:

Sức Khỏe & Sắc Đẹp,Chăm sóc da,Serum,Sức Khỏe & Sắc Đẹp,Chăm sóc da,Serum

The Ordinary - Ordinary - Lactic - Lactic Acid Lactic Acid 5% Acid 5% + 5% + HA + HA tẩy HA tẩy da tẩy da chết da chết hóa chết hóa học, hóa học, sáng học, sáng da, sáng da, đều da, đều màu

Sức Khỏe & Sắc Đẹp

Chăm sóc da

Serum

Sức Khỏe & Sắc Đẹp

Chăm sóc da

Serum